Hiển thị các bài đăng có nhãn bao bì. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bao bì. Hiển thị tất cả bài đăng

The Freedonia Group dự báo nhu cầu bao bì mềm tại Mỹ vượt 18 tỉ USD vào năm 2013.

21/10/11
The Freedonia Group dự báo nhu cầu bao bì mềm tại Mỹ vượt 18 tỉ USD vào năm 2013.

he Freedonia Group dự báo nhu cầu bao bì mềm tại Mỹ vượt 18 tỉ USD vào năm 2013.

giay-in-an
bao bì  minh họa
Một nghiên cứu mới của The Freedonia Group dự báo nhu cầu bao bì mềm tại Mỹ vượt 18 tỉ USD vào năm 2013. Nhu cầu các loại túi nhỏ sẽ tăng trưởng nhanh nhất, dự đoán hàng năm gia tăng 4,7% đạt 7,9 tỉ đô la.