Hiển thị các bài đăng có nhãn in kỹ thuật hiện đại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn in kỹ thuật hiện đại. Hiển thị tất cả bài đăng

Bước đột phá trong kỹ thuật in Offset

16/10/11
Máy in Speedmaster SM 52 với Anicolor
Thời gian là tiền bạc. Các hợp đồng in càng ngày càng được chờ đợi hoàn thành trong thời gian nhanh hơn và tất nhiên là không cho phép giảm chất lượng. In kỹ thuật số tự nó cũng đã thay đổi sự chờ đợi của khách hàng in đối với thời gian hoàn thành một hợp đồng in bất kể đó là một hợp đồng lớn hay nhỏ. Hệ thống truyền mực ngắn Anicolor mới cho phép giảm tới 90% giấy phế phẩm tuỳ theo sản phẩm in khi so sánh với các hệ thống hiện tại. Trong nhiều trường hợp tờ in thứ 20 hay thậm chí tờ thứ 50 cũng có chất lượng tốt như tờ thứ 200 mà không cần điều chỉnh các vùng mực in.