Hiển thị các bài đăng có nhãn nghanh in. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghanh in. Hiển thị tất cả bài đăng

Thông tư Liên tịch số 16/2009/TTLT- BTTTT-BCA Về việc phối hợp Phòng, Chống in lậu

16/10/11
Trước tình hình in lậu và vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng, ngày càng phức tạp về quy mô và tính chất, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an đã tổ chức  ký kết Thông tư Liên tịch số 16/2009/TTLT- BTTTT-BCA về phối hợp phòng, chống in lậu.

Thông tư này là hành lang pháp lý, là cơ sở để hai ngành Thông tin - Truyền thông và Công an phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng in lậu và vi phạm bản quyền, lập lại trật tự trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, đảm bảo quyền lợi cho những người làm công tác xuất bản…